ΛΕΞΕΙΣ • ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ